Γενική Περιγραφή

 

Γενική Περιγραφή

 

Στο ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό περιλαμβάνονται κυρίως:

  • Πρακτικά Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου των εκάστοτε Κοινοτήτων. Πρόκειται για βιβλιοδετημένους τόμους που περιλαμβάνουν συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες για οποιοδήποτε καθημερινό ζήτημα. Τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων είναι οικονομικά, διοικητικά (περιφερειακά, δημοτικά, τοπικά), τεχνικά, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ιστορικά, αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολεοδομικά, ρυμοτομικά, καθαριότητας, φιλανθρωπικά, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, νομικά, κλπ.
  • Αρχεία Αλληλογραφίας τα οποία αποτελούνται κυρίως από επιστολές και τηλεγραφήματα μεταξύ των Δημάρχων των Κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου και της Νομαρχίας Λέσβου, του Επιμελητηρίου, του Ειρηνοδικείου, τις Αστυνομικές, Στρατιωτικές και Δασικές Αρχές, τους Οικονομικούς Εφόρους, Τραπεζών κά. και διαφόρων ιδιωτών.

Άλλα αρχεία που συναντά κανείς είναι:

  • Κτηματολόγια όπου πραγματοποιείται μια γενική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής των Κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου. Συνήθως περιλαμβάνεται μια γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου.
  • Προκηρύξεις για προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, όπου επισυνάπτονται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων και
  • Μια πληθώρα αρχείων με μοναδικό περιεχόμενο όπως εγκύκλιοι, πρωτόκολλα, πίνακες γεννηθέντων, φάκελοι οικογενείας, φύλλα πορείας κά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο