Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Νομάρχη Λέσβου, Πέτρα, 09/01/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Νομάρχη Λέσβου, Πέτρα, 20/01/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 05/06/1951 Πέτρα 1951
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας προς τον Νομάρχη Λέσβου Μυτιλήνης, Πέτρα, 20/02/1952 Πέτρα 1952
Αποδεικτικό Δημοσιεύσεως Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 17/09/1952 Πέτρα 1952
Αποδεικτικό Επιδόσεως Προσκλήσεως, Πέτρα, 17/09/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Προέδρου του Σ.Ε.Ο Ηρακλείου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Λ. Βάθης, 15/07/1952 Πέτρα 1952
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 28/07/1952 Πέτρα 1952
Απόδειξη δραχμών 34.000, Πέτρα, 10/09/1952 Πέτρα 1952
Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης Πέτρα 1952-1953
Μετάβαση στο περιεχόμενο