Τηλεγράφημα του Νομάρχη Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λαφιώνα, Μυτιλήνη, 16/01/1952

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο τηλεγραφήματος του Νομάρχη Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Λαφιώνα, Μυτιλήνη, 16/01/1952, περί επειγουσας έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας ενοικιάσεως ταγαρελαίων Πέτρας.

Είδος Αρχείου

Τηλεγράφημα

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1952
Μετάβαση στο περιεχόμενο