Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης

Περιγραφή

Σημείωμα Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης περί δηλώσεων καπνοκαλλιέργειας και συμπλήρωσης αυτών. Περιλαμβάνεται Βιβλία Μεταγραφής Αδειών Καλλιέργειας Καπνού Καλλιεργητικού Έτους 1952 και 1953 καθώς και υπόδειγμα άδειας κατοχής παραχθέντος καπνού σε φύλλα.

Είδος Αρχείου

Σημείωμα

Αριθμός Σελίδων

7

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1952-1953
Μετάβαση στο περιεχόμενο