Πρόσκληση από το Υπουργείο Σταρτιωτικών προς τις Στρατιωτικές Αρχές, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Προξενικές Αρχές, 1922

Περιγραφή

Πρόσκληση από το Υπουργείο Σταρτιωτικών προς τις Στρατιωτικές Αρχές, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Προξενικές Αρχές, 1922 περί υποβολής αιτήσεων ανθυπολοχαγών αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολείων Ευελπίδων και Υπαξιωματικών για εκπαίδευση ως παρατηρητές αεροπόροι και οπλίτες και ιδιώτες για εκπαίδευση ως οδηγοί αεροπόρων.

Είδος Αρχείου

Πρόσκληση

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1922
Μετάβαση στο περιεχόμενο