Προϋπολογισμός κοινότητας 6/4/1943Αγ.Παρασκευής οικ. έτους 1942- 1943

Περιγραφή

Προϋπολογισμός κοινότητας Αγ.Παρασκευής 6/4/1943 οικ. έτους 1942-19430 περί εσόδων,εξόσων,φόρων, δανείων κ.λπ

Είδος Αρχείου

Προϋπολογισμός

Αριθμός Σελίδων

28

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1943
Μετάβαση στο περιεχόμενο