Πρακτικό Συμβιβασμού Αριθμός 32

Περιγραφή

Πρακτικό Συμβιβασμού Αριθμός 32 περι διοικητικών ορίων μεταξύ Συκαμνιάς – Χάλικα.

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

3

Κοινότητα

Συκαμνιά

Χρονολογία

1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο