Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου Ερεσού, 1935 – 1938

Περιγραφή

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Ερεσού ετών 1935 – 1938. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις,οι ψηφοφορίες,οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

Είδος Αρχείου

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Σελίδων

408

Κοινότητα

Ερεσός

Χρονολογία

1935 - 1938
Μετάβαση στο περιεχόμενο