Πίνακας Περιγραφής Κτήματος στη θέση “Σπήλια” στο χωριό Φίλια.

Περιγραφή

Πίνακας Περιγραφής Κτήματος στη θέση “Σπήλια” στο χωριό Φίλια από τη Γενική Διεύθυνση Δημοτικού Λογιστικού της Υπηρεσίας Δ.Α.Μ.Κ.

Είδος Αρχείου

Πίνακας Περιγραφής Κτήματος

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1926
Μετάβαση στο περιεχόμενο