Οδηγός Υποψηφίων της Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής Μυτιλήνης για τα Τμήματα Ξυλουργίας, Μηχανοτεχνικής και Ηλεκτροτεχνικής

Περιγραφή

Οδηγός Υποψηφίων της Επαγγελματικής Τεχνικής Σχολής Μυτιλήνης για τα Τμήματα Ξυλουργίας, Μηχανοτεχνικής και Ηλεκτροτεχνικής. Στον Οδηγό περιλαμβάνονται πληροφορίες για το σκοπό της σχολής, τη διοίκηση, τις εγγραφές, τις εξετάσεις, τα διδασκόμενα μαθήματα, τον εξοπλισμό και την παροχή διαμονής στους υποψήφιους φοιτητές.

Είδος Αρχείου

Οδηγός Υποψηφίων

Αριθμός Σελίδων

16

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

Μετάβαση στο περιεχόμενο