Καταστατικό Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως και Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, 1962

Περιγραφή

Καταστατικό Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως και Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, 1962 περί αποτελεσμάτων Οικονομικής Διαχείρισης των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, 1962

Είδος Αρχείου

Καταστατικό

Αριθμός Σελίδων

30

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1962
Μετάβαση στο περιεχόμενο