Καθορισμού ορίων Διοικητικής Περιφέρειας μεταξύ των Κοινοτήτων Συκαμνιάς και Χάλικα

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο Καθορισμού ορίων Διοικητικής Περιφέρειας μεταξύ των Κοινοτήτων Συκαμνιάς και Χάλικα

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

3

Κοινότητα

Συκαμνιά

Χρονολογία

1930
Μετάβαση στο περιεχόμενο