Επιστολη της Π. Α. προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 11/11/1956

Περιγραφή

Επιστολη της Π. Α. προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 11/11/1956, περί χορηγήσεως πιστοποιητικού βαθμού συγγένειας. Επισυνάπτεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο