Επιστολή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Αβέρωφ Ε. προς τις Γενικές Διοικήσεις, τις Νομαρχίες, τους Δήμους, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τις Ενώσεις Αλιευτικών Συνετερισμών και τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και τις Οργανώσεις Ιχθυεμπόρων και Ιχθυοπαραγωγών, Αθήνα, 26/08/1950

Περιγραφή

Ακριβές Αντίγραφο της επιστολής του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Αβέρωφ Ε. προς τις Γενικές Διοικήσεις, τις Νομαρχίες, τους Δήμους, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τις Ενώσεις Αλιευτικών Συνετερισμών και τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και τις Οργανώσεις Ιχθυεμπόρων και Ιχθυοπαραγωγών, Αθήνα, 26/08/1950, περί χορηγήσεως δανείων για την ανάπτυξη του ιχθυεμπορίου της χώρας. Επισυνάπτονται λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

6

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1950
Μετάβαση στο περιεχόμενο