Επιστολή Υγειονομικής Επιτροπής Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Κοινοτικούς Ιατρούς και Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Μυτιλήνη, 18/08/1937

Περιγραφή

Επιστολή Υγειονομικής Επιτροπής Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Κοινοτικούς Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Μυτιλήνη, 18/08/1937 περί δαμαλισμού.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1937
Μετάβαση στο περιεχόμενο