Επιστολή του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας προς τους Δημάρχους και τους Πρόεδρους τον Κοινοτήτων, Αθήνα, 01/05/1956

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο της επιστολής του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας προς τους Δημάρχους και τους Πρόεδρους τον Κοινοτήτων, Αθήνα, 01/05/1956, περί προκήρυξης εισαγωγικών εξέτασεων για την εισαγωγή σπουδαστών στην Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών. Η επιστολή συνοδεύεται από τα αντίτυπα των προκηρύξεων.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

6

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο