Επιστολή του Νομίατρου του Υγειονομικού Κέντρου Λέσβου προς την Γενική Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Μυτιλήνη, 30/05/1956

Περιγραφή

Επιστολή του Νομίατρου του Υγειονομικού Κέντρου Λέσβου προς την Γενική Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Μυτιλήνη, 30/05/1956, περί αιτήματος νοσηλείας του Φ. Ν. στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αθηνών.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο