Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 15/02/1952

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο της επιστολής του Νομάρχη Λέσβου προς τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 15/02/1952, περί διεξαγωγής ελέγχου προς διαπίστωση εκτέλεσης εργασίων ηλεκτροφωτισμού.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1952
Μετάβαση στο περιεχόμενο