Επιστολή του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας Λέσβου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 22/04/1952

Περιγραφή

Επιστολή του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας Λέσβου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 22/04/1952, περί υποβολής πρωτόκωλου οριστικής παραλάβης εκτελεσμένων εργασιών κυβολιθόστρωσης του κεντρικού δρόμου του Μανταμάδου.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1952
Μετάβαση στο περιεχόμενο