Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Μυτιλήνης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 20/03/1956

Περιγραφή

Επιστολή του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Μυτιλήνης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 20/03/1956, περί κοινοποίησης της χρονολογίας γεννήσεως του Μ. Ι. περί απονομής σύνταξης λόγω γήρατος.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο