Επιστολή του Έφορου Καπνού Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους καπνοπαραγωγικών χωρίων της Περιφέρειας, Μυτιλήνη, 13/10/1953

Περιγραφή

Επιστολή του Έφορου Καπνού Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους καπνοπαραγωγικών χωρίων της Περιφέρειας, Μυτιλήνη, 13/10/1953, περί υποχρέωση υποβολής δήλωσης πό τους καπνοπαραγωγούς.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1953
Μετάβαση στο περιεχόμενο