Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου 20/10/1942 προς τους δημάρχους και προέδρους νομού Λέσβου

Περιγραφή

Επιστολή της Νομαρχίας Λέσβου 20/10/1942 προς τους δημάρχους και προέδρους νομού Λέσβου περί παρουσίασης οπλιτών στρατιωτών κπλ προς παρουσίαση στο σταθμό χωροφυλακής και απόσπαση στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1941
Μετάβαση στο περιεχόμενο