Επιστολή Προϊσταμένου Τμήματος Αλλ. ΥΣΕ προς τον Νομομηχανικό Λέσβου, Αθήνα, 12/09/1956

Περιγραφή

Επιστολή Προϊσταμένου Τμήματος Αλλ. ΥΣΕ προς τον Νομομηχανικό Λέσβου, Αθήνα, 12/09/1956 περί αποστολής διαγράμματος μελέτης δύο γεφυρών Πέτρας.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο