Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας προς τον Νομάρχη Λέσβου Μυτιλήνης, Πέτρα, 20/02/1952

Περιγραφή

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας προς τον Νομάρχη Λέσβου Μυτιλήνης, Πέτρα, 20/02/1952 περί εγκριθείσας διατγής χρηματικού εντάλματος 40.000 δραχμών για την αξία ενός ημερολογίου του Κ. Δ. Αναγνώστου.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1952
Μετάβαση στο περιεχόμενο