Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς κάτοικο Αθηνών, Πέτρα 14/11/1961

Περιγραφή

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς κάτοικο Αθηνών, Πέτρα 14/11/1961 περί κατάστασης επιθυμούντων εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας και αποστολής διδασκάλου και περί καταβολής μετοχών.

Είδος Αρχείου

Αλληλογραφία

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1961
Μετάβαση στο περιεχόμενο