Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου, Πέτρα, 01/10/1956

Περιγραφή

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου, Πέτρα, 01/10/1956 περί αποστολής πίνακα αποβιωσάντων μηνός Σεπτεμβρίου 1956. Περιλαμβάνεται ο πίνακας αποβιώσεων και ατομικό δελτίο αποβιώσαντος.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

3

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο