Επιστολή Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους και Συνδέσμους Δήμων και των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 07/05/1969

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους και Συνδέσμους Δήμων και των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 07/05/1969 περί απολογισμού οικονομικού έτους 1968.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1969
Μετάβαση στο περιεχόμενο