Επιστολή Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Αερολιμένα Μυτιλήνης και Διεύθυνση Ο.Τ.Ε. Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 02/09/1968

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Αερολιμένα Μυτιλήνης και Διεύθυνση Ο.Τ.Ε. Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 02/09/1968 περί αποστολής προς αξιοποίηση έντυπου υλικού προβολής του Δημοψηφίσματος.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1968
Μετάβαση στο περιεχόμενο