Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προ τον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, Μυτιλήνη 01/08/1955

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προ τον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Λέσβου, Μυτιλήνη 01/08/1955 περί εκκλήσεων και προκηρύξεων για την εγγραφή μετόχων στην Τουριστική Εταιρεία Λέσβου.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1955
Μετάβαση στο περιεχόμενο