Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Υπηρεσιών έδρας Νήσου Ν.Π.Δ.Δ. Λέσβου, Μυτιλήνη, 16/11/1967

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Υπηρεσιών έδρας Νήσου Ν.Π.Δ.Δ. Λέσβου, Μυτιλήνη, 16/11/1967 περί διανομής διαφωτιστικού υλικού.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο