Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προϊσταμένους της Τ.Υ.Δ.Κ., Μυτιλήνη, 17/09/1968

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προϊσταμένους της Τ.Υ.Δ.Κ., Μυτιλήνη, 17/09/1968 περί των διαχειριστικών ανωμαλιών σε έργα του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1968
Μετάβαση στο περιεχόμενο