Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Ειρηνοδικειακών Επιτροπών Πολιτικής Επιστράτευσης, τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 14/10/1948

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προέδρους Ειρηνοδικειακών Επιτροπών Πολιτικής Επιστράτευσης, τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 14/10/1948 περί κανονισμού των Κοινοτικών και Ειρηνοδικειακών Επιτροπών Πολιτικής Επιστράτευσης.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1948
Μετάβαση στο περιεχόμενο