Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου, Μυτιλήνη, 06/05/1966

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου, Μυτιλήνη, 06/05/1966 περί επικοινωνίας μεταξύ των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών με τις αντίστοιχες Αρχές Ξένων Κρατών.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1966
Μετάβαση στο περιεχόμενο