Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων και Σύνδεσμων Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 09/09/1966.

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων και Σύνδεσμων Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 09/09/1966.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

4

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1966
Μετάβαση στο περιεχόμενο