Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου και τον Έπαρχο Λήμνου, Μυτιλήνη 23/07/1928

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου και τον Έπαρχο Λήμνου, Μυτιλήνη 23/07/1928 περί τοιχοκόλλησης διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων στον στρατό.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο