Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων και το Σύνδεσμο των Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 05/04/1963

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων και το Σύνδεσμο των Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 05/04/1963 περί της υποβολής του απολογισμού οικονομικού έτους 1962.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

4

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1963
Μετάβαση στο περιεχόμενο