Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους, Προέδρους των Κοινοτήτων και Προέδρους Συνδέσμων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 23/04/1970

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους, Προέδρους των Κοινοτήτων και Προέδρους Συνδέσμων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 23/04/1970 σχετικά με την έγκαιρη σύνταξη του απολογισμού του οικονομικού έτους 1969.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1970
Μετάβαση στο περιεχόμενο