Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, 11/06/1970

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, 11/06/1970 περί μη επεμβάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών σε θέματα Διοίκησης,

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1970
Μετάβαση στο περιεχόμενο