Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 18/01/1969

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 18/01/1969 περί τήρησης πρωτοκόλλου αλληλογραφίας υπό τακτικού υπαλλήλου.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1969
Μετάβαση στο περιεχόμενο