Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 17/05/1968

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 17/05/1968 περί σύστασης βιβλίου υπό τον τίτλο «Η Μακεδονία στις Φλόγες». Ακολουθεί επιστολή του Υφυπουργού της Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1968
Μετάβαση στο περιεχόμενο