Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Πολιτικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 16/11/1967.

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Πολιτικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 16/11/1967 περί οφειλετών των υπαλλήλων προς το Δημόσιο κλπ.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο