Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού, Μυτιλήνη, 23/10/1967

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού, Μυτιλήνη, 23/10/1967 περί τοποθέτησης συνθημάτων της εθνοσωτήριας παρέμβασεις του στρατού, της 21ης Απριλίου 1967, σε εμφανείς τοποθεσίες της περιοχής.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο