Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 13/09/1967

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 13/09/1967 περί συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο