Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 18/05/1962

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 18/05/1962 περί απόφασης του Κοινοτικού Συμβολίου σχετικά με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επιπλώσεως τουριστικών δωματίων.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

5

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1962
Μετάβαση στο περιεχόμενο