Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 12/12/1960

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 12/12/1960 περί επιβολής τελών χρήσεως επίπλων τουριστικών δωματίων για το οικονομικό έτος 1961.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1960
Μετάβαση στο περιεχόμενο