Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 04/12/1920

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Μυτιλήνη 04/12/1920 περί διαγραφής κατοίκου από τα προσφυγικά μητρώα αρρένων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και εγγραφής του στο μητρώο αρρένων Ανεμώτιας.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1920
Μετάβαση στο περιεχόμενο