Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Δήμαρχο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 10/04/1963

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Νομαρχίας Λέσβου προς τον Δήμαρχο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 10/04/1963 περί αποδόσεως λογαριασμού γενομένης δαπάνης ενταλμάτων προπληρωμής, συνοδεύεται από δικαιολογητικά.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

4

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1963
Μετάβαση στο περιεχόμενο