Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Νήσου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού, Μυτιλήνη, 01/09/1937

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Νήσου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού, Μυτιλήνη, 01/09/1937 περί ιεραρχικής υποβολής αναφορών και έκδοσης βιβλίου με τίτλο: «Ο Κομμουνισμός στη Ελλάδα».

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1937
Μετάβαση στο περιεχόμενο