Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημόσιες Πολιτικές Υπηρεσίες, τους Δημάρχους και Προέδρους και το Ν.Π.Δ.Δ Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 28/03/1970

Περιγραφή

Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημόσιες Πολιτικές Υπηρεσίες, τους Δημάρχους και Προέδρους και το Ν.Π.Δ.Δ Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 28/03/1970 περί της εγκυκλοπαίδειας Χ. Πάτση.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1970
Μετάβαση στο περιεχόμενο