Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή, Μυτιλήνη, 03/07/1917

Περιγραφή

Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή, Μυτιλήνη, 03/07/1917 περί καθορισμού έτους γεννήσεως εγγεγραμμένου στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1917
Μετάβαση στο περιεχόμενο